Получить консультацию
Меню
Позвонить
Закон України № 2275-VIII 06.02.2018 року «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»: що потрібно знати?

Закон України № 2275-VIII 06.02.2018 року «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»: що потрібно знати?

3 мая 2018
Закон України № 2275-VIII 06.02.2018 року «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»: що потрібно знати?

Як відомо, 6 лютого 2018 року Верховна Рада України схвалила Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), який набере чинності 17.06.2018 року.

Прийнятий Закон містить суттєво відмінні та прогресивні положення в порівнянні з тими, що закріпленні Законом України «Про господарські товариства», прийнятим 1991 року.

Так, однією з новел прийнятого Закону є договір про створення товариства. Мета такого договору передбачає забезпечення виконання учасниками-засновниками всіх домовленостей досягнутих між ними до моменту створення товариства та його державної реєстрації.

 Створення товариства відбувається за рішенням його засновників, про що укладається вищезазначений договір. В разі створення товариства кількома особами договір укладається в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Найменування товариства має містити назву товариства, а також організаційно - правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю чи товариство з додатковою відповідальністю) та може мати скорочене найменування українською мовою, повне і скорочене найменування іноземними мовами (стаття 9 Закону).

 Установчим документом товариства є статут. Першу редакцію статуту товариства підписують всі учасники товариства. Обов’язковою умовою є нотаріальне посвідчення справжності підписів учасників товариства.

Ще однією з новел Закону є фактичне право учасників – засновників товариства визначати перелік відомостей, що зазначаються в статуті. Зокрема, в статуті не потрібно зазначати перелік учасників, їх персональні дані, розмір статутного капіталу, розмір часток учасників. Новим Законом передбачено лише 3 обов’язкові відомості, які повинні зазначатись в статуті: 1) найменування товариства; 2) органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень; 3) порядок вступу до товариства та виходу з нього. Разом з тим, зменшується строк на внесення вкладу учасниками товариства у зв’язку із створенням товариства до 6 місяців (попередній термін – 1 рік), з дати державної реєстрації, якщо інше не передбачено статутом.

   Серед нововведень слід звернути увагу на корпоративний договір та безвідкличну довіреність.

 Корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариства можуть певним чином реалізовувати свої права та обов’язки або ж утримуватись певним чином від їх реалізації. Корпоративний договір укладається в письмовій формі, є безвідплатним і таким, що не підлягає розголошенню (конфіденційним), якщо інше не передбачено договором.

   Що стосується безвідкличної довіреності (яка безпосередньо пов’язана з корпоративним договором) то це довіреність, яка видається учаснику товариства з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є право на частку у статутному капіталі. Згідно Закону дія безвідкличної довіреності припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання якого або забезпечення виконання якого вона була видана.

         Щодо порядку реєстрації новоствореного ТОВ та ТДВ.

Порядок реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю чи товариства з додатковою відповідальністю здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Так, для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю\товариства з додатковою відповідальністю (крім створення юридичної особи у результаті поділу, перетворення або злиття) подаються такі документи:

1)    заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2)    заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та\або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та\або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників (в даному випадку договір про створення товариства), а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу про створення юридичної особи;

3)    установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документу. (згідно Закону №2275 –VIII від 06.02.2018 року установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю\товариства з додатковою відповідальністю є статут.)

4)    документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

5)    документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо) – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

До того ж, прийнятий Закон України «Про товариства  з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» передбачає внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема, подати документи державному реєстратору в разі зміни складу учасників зможе не лише товариство, а й інші особи такі, наприклад як, спадкоємець, позивач, новий учасник або ж колишній учасник товариства.

При цьому, державний реєстратор після проведення реєстрації змін до складу учасників, зобов’язаний видати (надіслати) виписку є ЄДР заявнику.

Варто зауважити, що протягом 1року з дня набуття чинності Закону товариства повинні привести статути у відповідності до нового Закону. Позитивним фактором є те, що протягом зазначеного строку товариства звільняються від сплати адміністративного збору, визначеного Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за реєстрацію вищезазначених змін.

 

Якщо ви створили товариство з обмеженою відповідальністю чи додатковою відповідальністю та бажаєте його зареєструвати або ж внести зміни до статуту – компанія «А2КАТ» завжди до ваших послуг. Зв’язатися з нами ви можете за номерами телефонів, вказаними на сайті або ж надіславши листа на електронну пошту: 3312881@gmail.com.

 

Юридическая компания A2KAT